#IEM2015

Akredytacja odebrana. Kamil Brzeziński spogląda na mnie z pogardą.

Partnerzy Troyanna