Chat Facebooka na OS X

Chat Facebooka na OS X

O tym, że Facebook przeszkadza w pracy nie muszę was przekonywać. Mój niedawny eksperyment jedynie to potwierdził. Jednak tam prowadzimy większość naszej komunikacji, często także służbowej. Wylogować się? Ciężko.

Partnerzy Troyanna